Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.06.2023 klo 17:02 - 19:51 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
89   Mötets laglighet och beslutförhet
90   Protokolljusterare
91   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
92 Ibruktagandet av grönytefaktorn i de områden i Borgå som kommer att detaljplanläggas
93 Prislista för serviceområdet för markpolitik
94 Detaljplan 548, Borgå parkgata 1, stadsdelen 22, en del av kvarteret 427 samt gatu- och skyddsgrönområden, detaljplan och ändring av detaljplan
95 Anbudsförfarande för tomtöverlåtelse, hörn av Borgå port, kvarter 461, fastighet 638-22-461-1
96 Planeringsreservering för Lidl
97 Förlängning för planeringsreservering för Gamla Strömborgska och telehuset
98   Avgörande om planeringsbehov, Gäddrag
99   Avgörande om planeringsbehov, Sondby (1)
100   Undantagsbeslut, Sondby (2)
101   Vissa bussturer i Borgå centrum och skärgården för vintersäsongen 2023-2024
102   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Pynnönen Kristel ordförande
Grönman Jarmo vice ordförande
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Bergström Ilpo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Mellin-Kranck Gia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Partanen Gunilla ersättare
Valasti Matti stadstyrelsens representant
Suutarinen Sanni ungdomsfullmäktiges representant
Salminen Sirpa protokollförare
Mollgren Dan stadsutvecklingschef
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Saatsi Emilia detaljplanechef
Korpijaakko Johannes planläggare
Mikkola Pekka planläggare
Hällström Kari stadsinfradirektör
Kolin Karis stadsgeodet, ersättare av tomtchef
Nikkanen Mikko delaktighetsplanerare