Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion
Protokoll 17.05.2023 klo 17:00 - 17:43 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
22   Mötets laglighet och beslutförhet
23   Protokolljusterare
24   Verkställande direktörens översikt_
25   Prissättningsprinciper i budgetförslaget 2024
26   Kompetenskartläggning och framtidsworkshop
27   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
28   Övriga ärenden_

Ledamot Uppgift
Piirainen Marko ordförande
Andersson Christer vice ordförande
Glad Sari ledamot
Leinonen Janniina ledamot
Haapasaari Saija ledamot
Korhonen Leila föredragande
Seppänen Marianne betjäningschef
Komu Christina sekreterare