Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 09.05.2023 klo 17:30 - 21:03 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Revisorns rapport
39 Godkännande av bokslutet för år 2022
40   Utvärderingsberättelse 2022
41   Utvärderingsberättelsens överlåtelsetillfälle
42   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kittilä Juha ordförande
Kanervala Tuomas vice ordförande
Ahola Hannu ledamot
Böhme Fredrik ledamot
Parjanen Pirkko ersättare
Pauloaho Kari ledamot
Sorjonen Leena ledamot
Törmä Sari ledamot
Wilkman Maj-Louise ledamot
Katajala Topi sekreterare
Koskinen Outi revisor
Karlsson Sofia sakkunnig i utvärderingsarbete