Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa
Protokoll 16.02.2023 klo 17:04 - 17:41 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
7   Mötets laglighet och beslutförhet
8   Protokolljusterare
9   Verkställande direktörens översikt
10 Kungsvägens arbetshälsans bokslut och verksamhetsberättelse 2022
11 Redogörelse om ornande av intern kontroll och riskhantering 2022
12 Kungsvägens arbetshälsans personalrapport 2022
13   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
14   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Suhonen Mirja ordförande
Utujije-Habiyakare Jaqueline viceordförande
Heiskanen Jari ledamot
Silén Christer ledamot
Vuoksenranta Suvi ledamot
Gummerus Sarri-Anna sekreterare
Räihä-Jaakola Heidi föredragande

Till påseende
Borgå stads nätsida 23.2.-17.3.2023