Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Protokoll 16.02.2023 klo 16:30 - 17:05 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Förhandsröstningens valförrättare
4   Hemmaröstningens valförrättare
5   Granskning av brevröstningshandlingar

Ledamot Uppgift
Peltonen Petri ordförande
Metso Kim vice ordförande
Saarela Eija ledamot
Spring Anita ledamot
Backända Hanna ersättare
Päivärinta Johanna sekreterare