Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa
Protokoll 26.01.2023 klo 17:00 - 17:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Verkställande direktörens översikt
4   Dispositionsplan för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa år 2023
5   Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 26.1.2023
6   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Suhonen Mirja ordförande
Heiskanen Jari ledamot
Silén Christer ledamot
Vuoksenranta Suvi ledamot
Tuomolin Ingalill varajäsen
Gummerus Sarri-Anna sekreterare
Räihä-Jaakola Heidi föredragande