Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 17.01.2023 klo 17:00 - 18:46 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
4 Detaljplan, Vårdalsängen (DP 479)
5   Undantagsbeslut, Smedjevägen 6, Arbetsplatsområde i Vårberga
6   Undantagsbeslut, Pellinge
7   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Pynnönen Kristel ordförande
Ahola Riitta ledamot
Bergström Ilpo ledamot
Grönman Jarmo vice ordförande
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Mellin-Kranck Gia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Valasti Matti stadstyrelsens representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Hällström Kari kommunteknikchef
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Mollgren Dan stadsplaneringschef
Nikkanen Mikko Delaktighetsplanerare
Saatsi Emilia planläggn.arkitekt
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Till påseende
Protokollet framlagt på Borgå stads webbplats 24.1 - 23.2.2023