Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland
Protokoll 20.12.2022 klo 17:00 - / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Protokolljusterare
41   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
42   Aktuella ärenden
43   Följande möte

Ledamot Uppgift
Björkman Patrik ordförande
Hänninen Tommi vice ordförande
Hämäläinen Toivo ledamot
Lindgren Satu ledamot
Skogster Leif ledamot
Johansson Peter föredragande
Pursiainen Tomi riskhanteringschef
Kynsijärvi Mika räddningschef
Kuikka Jorma akutvårdschef
Helske Marjut sekreterare