Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå lokalservice direktion
Protokoll 13.12.2022 klo 17:15 - 17:28 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Protokolljusterare
41   Verkställande direktörens översikt_
42   Namnändring av Affärsverket Borgå lokalservice
43   Övriga ärenden_

Ledamot Uppgift
Piirainen Marko ordförande
Andersson Christer vice ordförande
Glad Sari ledamot
Leinonen Janniina ledamot
Haapasaari Saija ledamot
Korhonen Leila föredragande
Seppänen Marianne betjäningschef
Komu Christina sekreterare