Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa
Protokoll 15.12.2022 klo 17:08 - 17:37 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
46   Mötets laglighet och beslutförhet
47   Protokolljusterare
48   Verkställande direktörens översikt
49   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
50   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Suhonen Mirja ordförande
Utujije-Habiyakare Jaqueline viceordförande
Heiskanen Jari ledamot
Silén Christer ledamot
Vuoksenranta Suvi ledamot
Gummerus Sarri-Anna sekreterare
Räihä-Jaakola Heidi föredragande