Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Protokoll 15.12.2022 klo 17:00 - 19:12 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
168   Mötets laglighet och beslutförhet
169   Protokolljusterare
170 Årets idrottare 2022
171 Borgå stads kulturpris 2022
172   Ny avgiftsgrund för musikinstitutets avtalskommuner för konstfostran inom småbarnspedagogiken
173 Aktuella ärenden
174 Svar på fullmäktigemotion om en allmän badstrand vid havet i västra Borgå
175 Modell för barnkonsekvensanalys
176 Beslut i bildiningsnämndens sektioner
177 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
178   För kännedom
179   Följande möte

Ledamot Uppgift
Lönnfors Hanna ordförande
Korpi Marianne viceordförande
Aaltonen Juha medlem
Bergström Ilpo medlem
Björkhem Daniel ersättare
Eskola Vilhelmiina medlem
Lattu Pete medlem
Lönnroth Malin medlem
Orava Hilkka-Leena medlem
Rosengren Anders medlem
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Flykt Ronja ungdomsfullmäktiges representant
Forsell Piritta tf. chef för idrottstjänster
Hartman Susann chef för kulturtjänster
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Lindholm-Ahlefelt Anders kultur- och fritidsdirektör
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Tuominen Mervi förvaltningschef
von Willebrand Felix rektor vid konstläroanstalten
Forsberg Erja sekreterare