Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 13.12.2022 klo 16:00 - 16:51 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
115   Mötets laglighet och beslutförhet
116   Protokolljusterare
117 Tjänsteinnehavarbeslut
118   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
119   Ansökan om rivningslov, Sjötullsgatan 3, kvarter 3, södra delen av centrum
120   Maanrakennus Forsström Oy Ab, Beslut om ett litet undantag från täktplanen och tillståndsvillkoren i enlighet med 16 § i marktäktslagen, Törvismalm 1
121 Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2023
122   Miljöskyddsföreskrifterna för Askola, Borgnäs, Mörskom och Pukkila, utlåtandet till byggnads- och miljönämnden i Askola
123   Borgå stad, kommunteknik, slutrapport om försöksverksamheten på Västra åstranden
124 Miljöhälsovårdens taxa 2023
125   Fastställande av stadsveterinär-praktikernas arvoden för år 2023
126   Aktuella ärenden
127   Meddelanden

Ledamot Uppgift
Andersson Elin ordförande
Blomqvist Tom viceordförande
Hummastenniemi Krista ledamot
Kivekäs Kari ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sågbom Pia ledamot
Fiskari John ungdomsfullmäktiges representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Hento Miia byggnadstillsynschef
Mether Jesse miljövårdschef
Tiainen Tiina chef för miljöhälsovården
Tarmi Sanna sekreterare
Malin Pekka ersättare
Montonen Niklas ersättare